RRT išaiškinimas apie 5G - jūsų mokesčiais išlaikoma institucija jums meluoja

Print

Faktų patikrinimas. Tikrinu RRT išaiškinimą apie 5G - teiginį po teiginio.

5G – tai šiuo metu visų plačiai naudojamo 3G ir 4G ryšio tąsa, tais pačiais radijo bangų sklidimo principais pagrįstas ryšys. Pavadinimas 5G reiškia „penktoji mobiliojo ryšio karta“. Nėra jokių skirtumų tarp 3G, 4G ir 5G technologijų elektromagnetinio lauko poveikio. 3G ir 4G ryšį  jau daug metų (3G nuo 2001 m., o 4G nuo 2011 m.) kasdien naudojame balso ir duomenų perdavimui. 5G nėra išskirtinė technologija, tai tos pačios 4G technologijos standarto naujesnė  versija, kuri savo techniniais sprendimais užtikrina didesnę duomenų perdavimo spartą, mažesnę signalo perdavimo delsą ir galimybes aptarnauti daugiau naudotojų vienu metu. Tai suteikia galimybę nuotoliniu būdu teikti daugiau pažangių paslaugų ir sprendimų įvairiose srityse, tokiose kaip  sveikatos priežiūra, energetika, transportas ar švietimas. - Panašu į tiesą. Išties 5G ryšys gali būti greitesnis ir aptarnauti daugiau vartotojų. Patys radijo bangų sklidimo principai aišku nekinta lyginant su 4G, bet nutylima, kad 5G 10-30 kartų aukštesnio dažnio spinduliuotė yra kur kas labiau sugeriama aplinkos, pvz.: medžių lapų ar sienų. Nei medicinai, nei energetikai, nei juo labiau transportui ar švietimui 5G visiškai nereikalinga pažangių paslaugų tiekimui - medicinos ir švietimo įstaigose jau seniai yra įvestas laidinis, žymiai greitesnis ir patikimesnis už belaidį, tame tarpe ir 5G ryšį. Belaidis WiFi ryšys šiose įstaigose taip pat nenaujiena, jei jau tikrai reikia belaidžio. Energetikai ir transportui taip pat pakanka esamo 4G ir WiFi ryšio, tiek ypač mažai duomenų naudojančiam elektros ar kitų skaitiklių parodymų nuskaitymui, tiek savavaldžiams automobiliams. Savavaldžius automobilius (kurie šiuo metu nėra įteisinti) valdyti turi vietinis kompiuteris, o ne nutolęs serveris. Priešingu atveju savavaldis automobilis įvažiuotų į griovį vos išvažiavęs iš 5G aprėpties zonos.

Numatoma, kad 5G (ir būsimi 6G) radijo ryšio tinklai, ypač veiksiantys aukštesnėse radijo dažnių juostose, naudos daug mažesnės galios stotis su išmaniosiomis antenomis, kurios užtikrins daug geresnę aprėptį ir didesnę ryšio spartą, lyginant su dabartinėmis sistemomis. Svarbus vaidmuo numatomas ir mažos aprėpties stotims, kurios bus mažiau matomos ir skleis mažesnę elektromagnetinę spinduliuotę. Jos iš esmės panašios į mums gerai pažįstamus, plačiai namuose, įstaigose, biuruose, viešosiose erdvėse naudojamus „WiFi“ įrenginius.

MelasNet pasikartojama rašant apie "mažesnę galią". Problema yra tame, kad būtent 5G diegimui vien šiemet elektromagnetinės spinduliuotės higienos norma buvo padidinta net 10 kartų, o vos prieš 5 metus, 2015 - dar 10 kartų, t.y. bendrai paėmus net 100 kartų - šaltiniai yra nurodyti čia. Ne, 5G bazinių stočių biologinis poveikis nėra panašus į 100 kartų silpnesnių naminių WiFi stotelių. Skirtingai nuo jų, yra pagrįstų įtarimų, kad tokio intensyvumo 5G bazinių stočių spinduliuotė gali sukelti vėžį ir apsigimimus, šaltiniai ten pat.

Jokio ryšio tarp 5G ir COVID-19 nėra. Neseniai paskelbtame Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pranešime nurodoma: „Virusai negali keliauti radijo bangomis/mobiliaisiais tinklais. COVID-19 plinta per kvėpavimo takų lašeliais, kai užkrėstas asmuo kosėja, čiaudi ar kalba. Žmonės taip pat gali užsikrėsti liesdami užterštą paviršių, o tada akis, burną ar nosį. COVID-19 plinta daugelyje šalių, kurios neturi 5G mobiliųjų tinklų.“ 5G yra naujos kartos mobiliojo tinklo technologija, perduodama nejonizuojančiomis radijo bangomis, todėl neįmanoma, kad ji virusui darytų kokį nors poveikį.- Tiesa. Pigus demagonis triukas neigiant visišką nesamonę, taip vadinamas "šiaudinės kaliausės" metodas.

Elektromagnetinių bangų poveikis. Dabartinės mokslinės žinios, viešai skelbiamos Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), rodo, kad nors šioje srityje jau atlikta ir toliau vykdoma itin daug mokslinių tyrimų, esami moksliniai įrodymai nepatvirtina, kad žemo lygio elektromagnetiniai laukai (tokie, kokie sklinda iš radijo ir televizijos stočių, mobiliojo ryšio bazinių stočių ir pan.) galėtų sukelti kokias nors pasekmes žmogaus sveikatai. ES nustatytos griežtos elektromagnetinių laukų ribos, vadovaujantis Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) [1] gairėmis. Lietuvoje nustatytos elektromagnetinės spinduliuotės normos atitinka europines. Be to, bet kokiai radijo įrangai, naudojamai ES, keliami aukščiausi sveikatos apsaugos ir saugumo reikalavimai, aprašyti suderintuose ir visose valstybėse narėse taikomuose standartuose. Melas. Realybėje, mokslininkai pripažįsta, kad šioje srityje mokslinių tyrimų nėra atlikta pakankamai, o atliktų rezultatai yra prieštaringi. Cituoju 2019 metų _mokslinį_ straipsnį: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6765906/
"Since the ranges up to 30 GHz and over 90 GHz are sparingly represented, this review mainly covers studies done in the frequency range from 30.1 to 65 GHz. In summary, the majority of studies with MMW exposures show biological responses. From this observation, however, no in-depth conclusions can be drawn regarding the biological and health effects of MMW exposures in the 6–100 GHz frequency range. The studies are very different and the total number of studies is surprisingly low. The reactions occur both in vivo and in vitro and affect all biological endpoints studied."

Remtis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijomis šiais laikais, jai visiškai susikompromitavus dėl COVID-19, išvis yra visiškai kvaila. Būtent dėl šios organizacijos kaltės virusas pasklido po visą pasaulį, jai iš pradžių neigus, kad virusas perduodamas iš žmogaus žmogui, neigiant būtinybę uždrausti skrydžius iš Kinijos, ir net kaukių efektyvumą sulaikant viruso plitimą. Tuo labai stebėtis neverta, nes PSO vadovas etiopas Tedros Adhanom Ghebreyesus jau yra įkliuvęs neigęs kitos užkrečiamos ligos, choleros, protrūkius savo gimtojoje Etiopijoje 2006, 2010 ir 2011 metai. Pasaulinėjė žiniasklaidoje beveik neabejojama, kad PSO vadovas yra korumpuotas ir yra gavęs pinigines išmokas iš Kinijos už šiai komunistinei valstybei parankius PSO sprendimus. Beje, štai PSO vadovas pozuoja su Kinijos vadovu Xi Jinping'u. Primenu, kad didžiausias 5G įrangos gamintojas šiuo metu taip pat yra Kinijos bendrovė Huawei, kuriai JAV ir kitos Vakarų civilizacijos šalys yra paskelbusios sankcijas.
Jei PSO vadovui Kinijos vadovybės munduro švara buvo svarbesnė už COVID-19 išplitimo stabdymą, kodėl turėtume galvoti, kad jam žmonių sveikata yra svarbesnė už 5G įrangos gamintojo finansinius interesus?

ICNIRP išvados taip pat yra labai šališkos ir kritikuotinos. Kas neturėtų būti labai keista, žinant, kad dalis ICNIRP narių turi interesų konfliktų, būdami susiję ir su telekomunikacijų technologijomis.

Lietuvoje atsakingai vykdomas 5G diegimo procesas. Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys, vykdo Europos Komisijos sprendimus dėl šios technologijos plėtros. RRT šiame diegimo procese atsakinga už radijo dažnių paruošimą ir jų perdavimą paslaugas ketinantiems teikti operatoriams. Šiuo metu RRT rengiasi aukciono procedūroms, kurių metu bus suteikiama teisė naudoti radijo dažnius ir kurį skelbti numatoma 2020 m. pabaigoje, tačiau, kaip ir ankstesnių aukcionų atveju, skiriant dažnius nėra nustatoma, kokia technologija turi būti diegiama: dažnius gavę operatoriai juos gali naudoti tiek jau esamoms 4G, tiek naujoms 5G technologijoms vystyti, atsižvelgdami į paslaugų naudotojų poreikius. RRT primena, kad Lietuvoje 2018 metų gruodį buvo atlikti pirmieji nekomerciniai 5G bandymai, bet šiuo metu neveikia nė viena 5G stotis, operatoriai dar tik rengiasi perėjimui prie naujos, spartesnės technologijos. Melas. Nebuvo pradėti jokie moksliniai tyrimai siekiant išsiaiškinkti 100 kartų pakeltų elektromagnetinės spinduliuotės higienos normų poveikį žmonių sveikatai, nevyko visiškai jokios konsultacijos su visuomene. Tik tokios melagienos kaip šis RRT straipsnis yra platinamos už pačios visuomenės sumokamų mokesčių pinigus. 
Išties atsakingas 5G diegimo procesas yra pvz.: Šveicarijoje ar Slovėnijoje, kur 5G diegimas yra sustabdytas būtent siekiant pirmiausia ištirti poveikį žmonių sveikatai. Ir atvirkščiai, autoritarinėje, Putino valdomoje Rusijoje jau yra įdiegtas ir veikia bandomasis Huawei 5G ryšys, beje, tarpininkaujant pačiam Vladimirui Putinui. Deja, tenka pripažinti, kad Lietuvoje 5G diegimo procesas labiau primena Putino Rusiją, o ne tiesioginės piliečių demokratijos atsakingai valdomą Šveicariją.

Draudžiama skelbti informacija. Kaip rodo ir kitų šalių patirtis, socialinėje žiniasklaidoje bandoma platinti pranešimus, susiejančius 5G su koronaviruso protrūkiu, kuriais siekiama kelti sumaištį bei neramumus šiuo ir taip sudėtingu visuomenei laikotarpiu. RRT, vykdydama interneto karštosios linijos „Švarus internetas“ funkcijas, stebėdama kitų šalių patirtį, kuomet skatinama niokoti „5G bokštus“, bei matydama informaciją, platinamą tam tikrose Lietuvos socialinių tinklų grupėse 5G tema, primena, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsniu, draudžiama skelbti informaciją, kurstančią neapykantą ir smurtą. Melas. Smurtas pagal apibrėžimą yra sąmoningas jėgos taikymas siekiant sužeisti, įžeisti, įbauginti ar kitaip neigiamai paveikti kitą asmenį. 5G bokštas nėra gyvas asmuo. Jų naikinimas yra ne kas kito, kaip vandalizmas, nors savaime suprantama taip pat baudžiamas pagal įstatymus. Tačiau labai simptomatiška, kad RRT radijo įrangos bokštai atrodo tiek svarbesni už pačią RRT savo mokesčiai išlaikančius piliečius, kad ji juos, bokštus, net suasmenina.
Visas čia išnagrinėtas RRT "išaiškinimo" tekstas yra RRT svetainėje.