Digeriai | Forumas | Nuorodos | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kiti Objektai

Pirmoji lietuviška šventovė Šventaragio slėnyje Vilniuje buvo pastatyta dar pagonybės laikais. Po krikšto ant jos pamatų buvo pastatyta katedra.

Už grotuotų durų, Katedros rūsiuose

ilsisi senieji Lietuvos valdovai

Greta yra pagoniškos šventyklos liekanos

Kiek tolėliau,

Po skliautuotomis lubomis

Slepiasi kriptos, sarkofagai ir karstai

Katedroje taip pat yra švediškas kondicionierius ir šilumos mazgas:

Grippen, 2004