Diggeriai | Nuorodos | Kontaktai | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kiti Objektai

Bažnyčios patalpose šiuo metu įsikūręs Architektūros muziejus, todėl pagrindinė kripta - Sapiegų mauzoliejus yra palyginti nesunkiai prieinama. Tereikia organizuoti grupę ir susitarti su muziejaus administracija. Kripta rusų okupacijų metu buvo kelis kartus apiplėšta, prieš antrajį pasaulinį karą sutvarkyta ir pritaikyta lankymui.