Digeriai | Forumas | Nuorodos | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kiti Objektai |

Seinų kunigų seminarija

Seinų kunigų seminarija veikė seno dominikonų vienuolyno patalpose 1823-1919 metais.

Paties vienuolyno istorija prasidėjo 1610 metais bažnyčios statyba.

Bažnyčia buvo baigta 1619 metais, ir tais pačiais metais buvo pradėta vienuolyno statyba.

Bažnyčios interjeras: pagrindinė nava.

Šoninė koplyčia.

Už pagrindinio altoriaus - užmūrytas įėjimas į požemius.

Digeriai nebūtų digeriais, jei nerastų kito įėjimo į klaidžių požemių labirintą :)

Seinų kunigų seminarijoje vyskupavo žymus lietuvių poetas Antanas Baranauskas.

(c) Grippen 2006 02 19