Digeriai | Nuorodos | Kontaktai | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kiti Objektai

Pirmosios rašytinės nuorodos apie Visų Šventųjų bažnyčią pasirodė 1621 m., bet statybos prasidėjo tik 1624 m., baigtos 1631 m. XIX a. tai buvo vienos didžiausių parapijų Vilniuje maldos namai.

Nusileidę pro ventiliacinę šachtą, siauru tuneliu patekome į pagrindinę kriptą po altoriumi.

Jos šonuose yra užmūrytų urnų su mirusiųjų palaikais.

Grįžę prie šachtos pasukome į kitą pusę:

Ten už kriptos su palaikais radome užmūrytą tunelį, greičiausiai vedantį į šalia esantį pastatą.