Digeriai | Forumas | Nuorodos | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kita

Senoji alaus darykla mus pasitiko vartais su išmūryta statybos data

Giliai po žeme, iš daugybės didžiulių bunkerių salyklas...

...Archimedo sraigtais yra paduodamas į ...

specialias mirkymo vonias, kurių vienos gale matomas salyklo "kombainas"

Toliau klaidžiais tamsiais tuneliais

Pakliūname į vieną iš patalpų kur nebeišlikusiuose kubiluose buvo saugomas alus

Alui vėsinti pro tam tyčia padarytą skylę į vidų buvo metamas ledas

Kitu tuneliu įžengiame į

Į šventyklą panašią salę su dailiomis geležinėmis kolonomis

Tūlas skaitytojas gali pasidomėti: o ar tikrai ten alaus upės teka? Atsakymas: Taip, teka.

(c) 2005. Aris, Britva, Grippen, Raudonas, Piatras, Zyklon.