Digeriai | Forumas | Nuorodos | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kita

Paryžiaus katakombos

Paryžiaus katakombos pradėtos kasti dar senovės romėnų laikais ir seniausios jų yra net 2000 metų senumo. Katakombos buvo kasamos siekiant išgauti kalkakmenį - pagrindinę senojo Paryžiaus statybinę medžiagą. Jos glūdi giliai po žeme - netgi giliau už metro tunelius. Vidutinis jų gylis siekia 18m po žeme. XVII a., pritrūkus žemės kapinėms katakombose buvo pradėta laidoti. Dalis palaikų buvo iškasti iš kapinių ir perkelti į katakombas, o kapų vietoje išaugo namai... Paryžiaus katakombose ilsisi maždaug šešių milijonų žmonių palaikai.

Žalios, niekuo neypatingos įėjimo durys.

Tačiau jos veda į požeminį katakombų pasaulį...

kuriame daugybė netvarkingai persipinančių galerijų slepia savo paslaptis.

Užrašas virš staktos skelbia: "Sustok! Čia mirties imperija"

Už jo iš pirmo žvilgsnio nieko nepasikeičia...

Tačiau, ... sienos jau nebe akmeninės ...

Tai iš žmonių kaulų ir kaukolių padaryti ornamentai!

Šiurpios galerijos išsiskiria ir vingiuoja visomis kryptimis...

Karts nuo karto jos atveda į požemines mirties šventyklas

ir prie atminimo lentų

Laimei galų gale pavyksta rasti tiesų ir gerai apšviestą koridorių

Vedantį prie laiptų į viršų - į gyvųjų pasaulį.

(c) Grippen, 2006 III 30