Digeriai | Nuorodos | Kontaktai | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kiti Objektai

Požeminio Vingrio (Kačergos) kanalo projektas, 1835 m.
1 - mūrinis kanalas
2 - medinis. Dešinėje viršuje (K) - medinis vandentiekio vamzdis.

Iš Jono Jurkšto "Senojo Vilniaus vandenys: Istor. apybraiža" - V.: Mokslas, 1990