Digeriai | Forumas | Nuorodos | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kita

Sovietų armijos zenitinės brigados nr. 36839 vadavietė Bajoruose. Karinio pašto adresas 36839B, radijo šaukinys "Otkol". Vadavietės teritorija 12.00 ha.

Prie pat vadavietės vartų (originalūs sovietiniai vartai nebeišlikę)

Buvo sarginė, kartu tarnavusi kaip vadavietėje tarnavusių kareivių valgykla.

Šiuo metu šis pastatas apleistas.

Pati vadavietė paslėpta už miškelio.

Karo metu ją galėtų ginti gynybinis bokštelis su šalia įrengta stambaus kalibro kulkosvaidžio DŠK pozicija.

Bokštelis su požemine vadaviete sujungtas maždaug 5m gylio šuliniu.

Vadavietėje buvo įrengta operacijų salė, kur 24h per parą buvo sekama oro erdvė virš Lietuvos ir dalies Baltijos jūros.

Taip pat po žeme buvo įrengtos ir kareivinės su buitinėmis patalpomis.

Požeminė vadavietė susisiekė su mobiliųjų S-200 (dešinėje), S-300 (kairiau) modulių angarais, statmenai jiems (kairėje) buvo įrengti garažai dyzeliniams generatoriams.

Kiek į pietus buvo supilta kalva radarui ir šalia jos įrengti garažai radijo įrangos automobiliams.

Nebuvo pamiršta ir ideologija - vadavietės teritorijoje buvo įrengta ir "karinės šlovės" aikštė.

Vadavietės vaizdas iš oro:

Indrek, Grippen, Zaibas 2005 05 14