Diggeriai | Nuorodos | Kontaktai | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kiti Objektai

Vokiečių 1943 m. Alksninės artilerijos baterija Neringoje. Bateriją sudarė du 209 mm pabūklai, trys 155 mm pabūklai įtvirtintose pozijose, dvi įtvirtintos priešlėktuvinės artilerijos pozicijos, požeminė vadavietė ir požeminis arseanalas. Su perkėla į Klaipėda bateriją jungė siaurasis geležinkelis. Verta pažymėti, kad baterija psatatyta tik 1943 m. - iki to laiko Vokietija nejautė jokios grėsmės Baltijos jūroje ir nebuvo tikslo statyti pakrantės įtvirtinimų.

Priešlėktuvinės artilerijos pozicija

Slėptuvė jos viduje

Artilerijos pozicija

Jos vidus (deja trūksta patrankos)

Artilerijos pozicijas jungiantys tuneliai

Pažeidimas

Kita priešlėktuvinės artilerijos pozicija

Iš šiaurinės pusės Klaipėdos uostą saugojo Girulių baterija.

Viena iš artilerijos pozicijų, viduryje matosi vienas įėjimų į požeminę dalį:

Apačioje aplink patrankos pagrindą veda apskritas tunelis, kuriame yra likę įrangos likučių, pavyzdžiui amunicijos padavimo mechanizmas:

Tuneliai nuveda gylyn ir į šoną, kur buvo įrengtos artileristų buitinės ir pagalbinės patalpos:

Tunelio kairėje už išlikusių originalių durų buvo karininkų prausykla, apie tai byloja užrašas ant durų: "Offz. Waschraum":

Kitoje patalpoje išliko betoninės konstrukcijos likučiai:

Ačiū gerbiamam inžinieriui Vytautui Šliogeriui už suteiktą informaciją !