Digeriai | Nuorodos | Kontaktai | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kiti Objektai

Sovietų armijos Lentvario zenitinė bazė šalia Vilniaus.

Zenitinis divizionas funkcionavo 1953 - 1993 metais, ir jame buvo dislokuotos išskirtinai zenitinės raketos: C-75, C-125, C-200 ir galų gale nuo 1990 iki 1993 C-300. Raketų pozicijos buvo apsaugotos pylimais, po kuriais buvo įrengtos požeminės patalpos dyzeliams (dyzelius slėpė dėl jų intensyviai skleidžiamo labai lengvai iš kosmoso pastebimo IR spinduliavimo). Yra ir gan nemažas požeminis seniausiųjų, dar stacionarių zenitinių raketų valdymo centras - jame vienu metu saugojo, o gal ir tebesaugo Volgas. Paskutiniai zenitiniai kompleksai buvo mobilūs - karo grėsmės atveju jie per pusvalandį būtų perdislokuoti į kitą, NATO palydovų dar nenustatytą vietą. C-300 kompleksas galėjo būti ginkluotas braduolinėmis galvutėmis masinei oro atakai atremti. Branduolinės galvutės buvo saugomos ne pačioje bazėje, o šalia Rygos, ir esant reikalui būtų atgabentos kartu su visomis raketomis startui paruoštuose konteineriuose dienos bėgyje. Zenitinis divizionas buvo skirtas Vilniui ir Ignalinos atominei elektrinei apsaugoti, C-300 veikimo nuotolis yra 180 km.

Pirmasis pylimas įvažiavus į bazę ir dyzelių slėptuvės po juo.

Kitas pylimas esantis už pimojo su viena dyzelių slėptuve.

Pagrindinė požeminė patalpa ir komandinio modulio kalnelis.

Freskos požeminėje patalpoje:

Garažai šalia komandinio modulio kalnelio.

Apsaugos bokštelis

Vaizdas iš bokštelio viršūnės.

C-75 požeminis komandinis bunkeris - jame ir buvo (yra) saugomos Volgos.

2003 03 14 Grippen, Aris