Diggeriai | Forumas | Nuorodos | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kita

Ligne Maginot - Mažino fortifikacinė linija Prancūzijoje

Tobuliausia Antrajame Pasauliniame kare dalyvavusi tvirtovė. Neįveikta Prancūziją užpuolusių nacių, ir būtų galėjusi pakreipti karo eiga visai kita linkme, tačiau dėl pracūzų karinės vadovybės netoliaregiškumo ji negynė kalnuoto Belgijos pasienio ir buvo apeita. Branduolinio ginklo ir viršgarsinių lėktuvų amžiuje ji be abejo beviltiškai paseno, tačiau vis dar išlaikė savo nenugalimą prancūzišką šarmą.

Gynybinę liniją sudarė didieji ir mažieji fortai. Štai vienas mažųjų, Sentzich:
Sentzich

Greta stebėjimo kupolo matosi įtrauktas besikilnojantis, kulkosvaidžiais ginkluotas bokštelis:
Sentzich

Įėjimas yra patikimai apsaugotas pakeliamo tiltelio, virš apsauginio griovio,
Sentzich

ir dvivamzdžio vandeniu aušinamo kulkosvaidžio:
Sentzich

Stebėjimo kupolo šachta:
Sentzich

Vieno didžiausių fortų, Hackenberg, vartai skirti geležinkelio vagonams ir sunkvežimiams:
Hackenberg

Už vartų, kilometrų ilgio tuneliai
Hackenberg

jungia pagalbines patalpas, tokias kaip elektrinę,
Hackenberg

saugyklas ir rezervuarus, pvz.: 54000 l vandens rezervuarą
Hackenberg

su artilerijos baterijomis
Hackenberg

kurios nurodymus gauna per analogišką laivuose naudojamai komunikacijos įrangą.
Hackenberg

Pilnai automatizuotas
Hackenberg

96 t svorio besikilnojančio šaudymo bokštelio sukiojimas 360 laipsnių kampu
Hackenberg

ir jo kilnojimas. Bokštelis ginkluotas dviem 75 mm patrankomis, šaudančiomis iki 30 šūvių per minutę !
Hackenberg

Ne visi Maginot linijos fortai šiandien prieinami. Kai kurių įėjimai yra užversti buldozeriais, siekiant apsaugoti fortus nuo vandalų:
Metrich

Grippen, 2005 07