Digeriai | Nuorodos | Kontaktai | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kiti Objektai

Švenčionių zenitinė bazė.

Ši bazė buvo apleista dar gerokai prieš Sovietų kariuomenės išvedimą iš Lietuvos, todėl ji nebuvo įtraukta plačiai prieinamus Sovietinių karinių bazių sąrašus. Bazė yra prie pat valstybinės sienos, todėl patekimas į ją ribotas.

Vienos personalo slėptuvių vaizdas iš išorės.

Griūvantis įėjimas į slėptuvę.

Užrašas viduje.

Vidinė patalpa.

Jau apaugęs medžiais zenitinės baterijos komandinio modulio kalnelis.

Apgriuvusios pagalbinės patalpos šalia kalnelio.

Įėjimas į požemines patalpas po kalneliu.

Gilumoje eižėjančių plytų prikritę tiek daug, kad tenka eiti labai susilenkus.

Už kažkada buvusio hermetišku tambūro -

dyzelinio generatoriaus patalpa.

Dar kitoje požeminėje patalpoje yra išlikusi vandens talpykla.

Bazės patalpose vis dar liko sovietinės mokomosios ir prapagandinės medžiagos.

2004 05 17 Grippen, Vini_the_puh