Digeriai | Forumas | Nuorodos | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kita

Tarpukario Vilniaus Įtvirtinta Stovykla

1920 m. veikdama prieš Tautų Sąjungos Karinės Komisijos valią Lenkija užėmė Lietuvos sostinę Vilnių, tuo pačiu sulaužydama vos prieš kelias dienas pasirašytą Suvalkų sutartį. Siekdama karine jėga išlaikyti pagal jokias tarptautinės teisės normas jai nepriklausantį miestą jau 1923 m. Lenkija Vilniuje pradeda statyti fortifikuotą įtvirtintą stovyklą.
Stovyklą sudarė štabas, įrengtos artilerijos pozicijos, betoniniai stebėjimo kupolai, požeminiai amunicijos sandėliai, siaurasis geležinkelis šaudmenų gabenimui į amunicijos sandėlius, du siaurojo geležinkelio tiltai per Nerį, kai kur akmenimis grįsti keliai prie artilerijos pozicijų ir kalvų šlaituose įrengti hidrotechniai įrengimai lietaus vandens drenažui.
Dauguma statybos darbų buvo baigta 1927 m., tačiau 1939 m. Vilnių užimant Sovietų Sąjungos Raudonajai armijai Vilniaus Įtvirtinta Stovykla taip ir nepasipriešino.
Ironiška, bet Antrojo Pasaulinio karo metu vokiečiai naudojosi lenkų įrengta stovykla kovodami su Vilnių puolusia tų pačių lenkų Armija Krajova.
Po karo dalis stovyklos požeminių pastatų buvo panaudoti kaip daržovių, chemikalų sandėliai, kai kuriuose buvo įrengtos civilinės gynybos slėptuvės.

Stebėjimo postas Rokantiškėse

Betoninis stebėjimo kupolas kalvos viršūnėje.

Stebėjimo kupolas iš vidaus.

Įėjimas į stebėjimo postą kalvos apačioje.

Požeminiai tuneliai ir laiptai jungiantys stebėjimo posto patalpas ir stebėjimo kupolus.

Amunicijos sandėliai Pavilniuose

Vienas iš įėjimų į amunicijos sandėlius. Šalia matosi išlikęs Lenkijos herbas - erelis.

Tuneliai ir šaudmenų sandėliavimo patalpos viduje. Matosi išlikę įmūryti bėgiai.

Diskas geležinkelio vagonečių pasukimui tunelio viduje.

Puikiai išsilaikęs liftas dviaukščio požeminio amunicijos sandėlio viduje.

Dailus, į stilizuotą pilaitę panašus namukas šalia amunicijos sandėlių. Pagal vienus šaltinius ten buvo įsikūrusi vietinė vadavietė, pagal kitus - karininkų viešnamis.

Artilerijos pozicijos Burbiškėse

Įrengta artilerijos pozicija su betoniniais pamatais. Matosi tipiškas tokių pozicijų šlaito suformavimas.

Akmenimis grįstas į artilerijos pozicijas vedantis kelias.

Daugiau informacijos apie Vilniaus Įtvirtintą Stovyklą: Vilnius bunkers tinklapis

(C) Grippen 2001-2005