Digeriai | Forumas | Nuorodos | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kita

Sovietų armijos Visorių zenitinė bazė šalia Vilniaus

Zenitinių S-300 raketų starto pozicijos (divizionas) buvo įrengtos šalia zenitinės brigados 36839 šaudyklos 1988 metais. Tai visiškai netoli nuo brigados vadavietės ir brigadą aptarnavusio karinio dalinio.

Bendras vaizdas su zenitinių S-300 raketų starto pozicijas saugojusiais pylimais ir požeminiais angarais tolumoje

Angarai iš arčiau

Dar arčiau

Iš vidaus

Kareivinė ir komandinio modulio kalnelis

Kareivinės interjero detalė

Zenitinės bazės vaizdas iš oro

2003 04 03 Aircobra, Grippen, Vini_the_puh