Digeriai | Forumas | Nuorodos | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kita | English

1940 metais Sovietų Sąjunga aneksavo Lietuvos Respubliką. Lietuvos teritorijoje, palei tuometinę Sovietų Sąjungos ir Vokietijos sieną buvo pradėtas statyti Sovietų Molotovo fortifikacinės linijos tęsinys. Buvo statomi keturi įtvirtinti rajonai:Telšių (nuo Palangos iki Judrėnų ( Klaipėdos raj.)), Šiaulių (nuo Pajūrio (Šilalės raj.) iki Jurbarko), Kauno (nuo Jurbarko iki Kalvarijos), Alytaus (nuo Kalvarijos iki dabartinės sienos su Gudija). Kiekvieną jų sudarė nuo penkių iki dešimties gynybos mazgų. Kiekviename gynybos mazge buvo planuojama dislokuoti po atskirą kulkosvaidžių/artilerijos batalioną.
Įtvirtintas rajonas
Frontas
Gylis            
Gynybos mazgai
Kazematų skaičius
Planuota
Pastatyti
Telšių
75 km
5 -16 km
8
389
23
Šiaulių
90 km
5 -16 km 6
430
27
Kauno
106 km
5 -16 km 10
630
31
Alytaus
57 km
5 -16 km 5
293
20
Taigi viso buvo pastatytas 101 kazematas, bet iki karo pradžios nei vienas jų taip ir nebuvo užbaigtas. Įtvirtintų rajonų išdėstymas parodytas žemėlapyje. Nevykusiai suprojektuota ir laiku nepabaigta Molotovo linija nesustabdė Vokietijos puolimo. Keli pasipriešinę kazematai buvo greitai neutralizuoti į periskopų angas įmetus granatų arba įpylus į vidų benzino ir jį padegus. Nei vienas Molotovo linijos kazematas Lietuvoje neturėjo metalinio bokštelio saugančio nuo tokio tipo atakų.
Molotovo linijos įtvirtinti rajonai Lietuvoje:
1 - Telšių
2 - Šiaulių
3 - Kauno
4 - Alytaus
Vienas Molotovo linijos kulkosvaidinių kazematų prie Endriejavo, prie pat Kaunas-Klaipėda magistralės.

Tas pats kazematas iš galo, fone matosi magistralė

Tauragės rajone esantis artilerijos kazematas:

Miniatiūrinis vieno kulkosvaidžio lizdo kazematas Palangoje, prie Birutės kalno.

Kitas kazematas Palangoje, prie Naglio kalno.

Kazematas Palangoje, prie apleistų atrakcionų. Vietiniai gyventojai jame įsirengė sandėliuką.

Šarvuotas kulkosvaidžio skydelis vieno iš Suvalkijos kazematų ambrazūroje:

1941 metų Liepos nuotrauka iš SS archyvų: SS kariai apžiūri mūšyje užimtą rusišką kazematą

Daugiau informacijos apie Molotovo fortifikacinę liniją galima rasti:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Molotov_Line
2. Fortress Europe: European Fortifications of World War II by J. E. Kaufmann, Robert M. Jurga, H. W. Kaufmann
3. 1941 god - uroki i vyvody. M.: Voenizdat, 1992
4. Straipsnis apie Molotovo linijos kazematus Tauragės rajone
5. Reportažas apie kelis Molotovo linijos kazematus Kretingos rajone

Grippen & Co 2002-2005