Digeriai | Nuorodos | Kontaktai | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kiti Objektai

Apleisti, kas dieną vis labiau nykstantys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiūnų rūmai ir dvarai dabartinėje Gudijos teritorijoje.

Įspūdingų Lietuvos didikų Sapiegų XVII a., perstatytų XVIII a. rūmų griuvėsiai Ružanuose (Rožanuose).

Po pagrindinių rūmų pastatu yra įrengti dviaukščiai rūsiai. Nuotrauka iš antrojo požeminio aukšto.

Sapiegų XVII a. pirmos pusės Alšėnų dvaro griuvėsiai.

Puslauskių XIX a. neogotikinio dvaro griuvėsiai. Antrojo pasaulinio karo metu dvarą sudegino raudonieji partizanai.