Digeriai | Forumas | Nuorodos | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kita

          Apie buvusio Gudžių dvaro egzistavimą mažai įtaria netgi vietiniai gyventojai. Dabar iš dvaro komplekso likę tik keletas ūkinių pastatų, kuriuose vietiniai gyventojai yra įsirengę sandėlius arba laiko gyvulius. Į kai kuriuos rūsius galima patekti. Dauguma jų yra stipriai apgadinti ir veik nėra vilties, kad jie kada bus pradėti tvarkyti.Taip atrodo įėjimas į vienus iš dvaro rūsių Įėjus į vidų Patalpa, kurioje buvo laikomos maisto atsargos Bendras patalpų vaizdas Bendras patalpų vaizdas Užmūryti langai Užmūryti langai Dabar čia vietiniai gyventojai laiko gyvulius

Foto: Hipis, 2005