Digeriai | Nuorodos | Kontaktai | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kiti Objektai |

          Pakeliui į Turgelius, dešiniajame Merkio krante, XVIII amžiuje buvo įsikūrusi savo istorine praeitimi įdomi garsioji Pavlovo respublika. LDK referendorius, kanauninkas Povilas Ksaveras Bžostauskas (1739-1827) savo Merkinės dvare (nesietinas su Merkine ties Nemuno ir Merkio santaka) 1769 metais panaikino baudžiavą, lažą pakeitė piniginiu mokesčiu. Merkinės dvaro valstiečiai, P. Bžostauskui sutikus, priėmė savivaldos įstatymą, suorganizavo atskirą miniatiūrinę respubliką, kuri užėmė tik tris kvadratines mylias. Respublikos gyventojai išsirinko valdžios organus: prezidentą, dviejų rūmų parlamentą, teismą. Savo respubliką jie pavadino pirmojo prezidento Povilo Bžostausko vardu – Pavlovo. Respublika turėjo savo pinigus, banką, antspaudą, mokyklą, gydytoją, tvarkai palaikyti sukūrė miliciją iš 137 jaunų vyrų. Šia Pavlovo respublika tais laikais domėjosi daugelis Europos valstybių. Milicija turėjo savo puikią vėliavą su Maltos kryžiumi vienoje pusėje ir Bžostauskų herbu bei raide „P“ (Pavlovo) kitoje pusėje. Pats Merkinės dvaras buvo įtvirtintas: iš visų pusių jį supo pylimas, ant kurio stovėjo tikros patrankos. Visi milicininkai – ūkių savininkai turėjo ir savo uniformas. Respublikos monetos buvusios didžiausia numizmatinė retenybė. 1791 m. balandžio 4 d. Lietuvos-Lenkijos Seimas oficialiai pripažino respubliką ir patvirtino jos gyventojų priimtą konstituciją. Pavlovo respublika egzistavo 28 metus – nuo 1769 metų iki 1797 metų. Tad iki paskutinio unijinės Lietuvos padalijimo ir svetimųjų pavergimo karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis valdė Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, Pavlovo respubliką ir Lenkijos karalystę...

Pagal: "Mūsų Lietuva"


Merkinės dvaro liekanos Merkinės dvaro liekanos Merkinės dvaro liekanos Vieno iš dvaro rūsių vidus Vieno iš dvaro rūsių vidus Vieno iš dvaro rūsių vidus Vieno iš dvaro rūsių vidus Pagalbinio pastato rūsio vidus Beieškant naujų požemių...

Foto: Hipis, 2005