Digeriai | Forumas | Nuorodos | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kiti Objektai

Digeriai. Kas jie tokie? Pats žodis anglų kalboje reiškia kasėją, kasimo mechanizmą, aukso ieškotoją. Nenuostabu, kad digeriai yra žmonės, kurie kažko ieško po žeme. Jie gali būti pačių įvairiausių profesijų, polinkių ir priklausyti įvairioms socialinėms grupėms, tačiau juos visus vienija domėjimasis požemiais. Tai neapsiriboja vien tik nusileidimu ar įlindimu į vieną ar kitą požeminį objektą. Tyrinėjant požemius tenka domėtis istorija, praleisti daug laiko bibliotekose ar archyvuose, bendrauti su bendraminčiais.

Verta pažymėti, kad digeriai nėra "juodieji archeologai" kurie iš požemių tyrinėjimų bandytų išpešti finansinės naudos. Digeriai neplėšia iš kaukolių auksinių dantų, nepridavinėja į supirktuves požemiuose rastų spalvotųjų ar juodųjų metalų. Digeriai palieka požemius tokius, kokius randa. Na, galbūt išskirtiniais atvejai šiek tiek švaresnius.

Lietuvoje nėra oficialios digerių organizacijos, tačiau egzistuoja entuziastų grupės, kurių nariai kartu ieško požeminių objektų, lanko juos, domisi jų istorija.

Mus galite pasiekti greituoju šikšnosparnių paštu @