Digeriai | Nuorodos | Kontaktai | Bažnyčios | Inžinerija | Fortifikacija | Kiti Objektai | English

Molėtų zenitinė bazė.

Viena iš sovietinių zenitinių bazių Lietuvoje. Įdomi tuo kad raketų paleidimo vietos yra įrengtos savotiškuose "amfiteatruose", o ne apsaugotos ne pylimais, kaip kitose zenitinėse bazėse. Pakankamai gerai išlikusi, nes pritaikyta ūkinei veiklai ir yra saugoma.

Įvažiavimas vis dar saugomas, netgi yra išlikę vartai.

Teritorijos pakraštyje išlikęs seno tipo komandinis modulis.

Teritorijos centre įrengti pagrindiniai garažai ir radiolokatoriaus kalnelis.

Garažai iš arčiau.

Atsarginis išėjimas iš garažų.

Veda prie "raudonojo kampelio".

Su pavėsine.

Kitoje pusėje įrengti pagalbiniai garažai su sargybos bokšteliu.

Už garažų buvo įrengta dabar užgriuvusi slėptuvė.

Sargybos bokštelis

Buvo sujungtas su ta pačia užgriuvusia požemine slėptuve.

Zenitinių raketų paleidimo pozicijos buvo įrengtos savotiškuose amfiteatruose.

Kai kuriuose jų dar išliko gaisro gesinimo įranga.

Aplinkui bazę buvo įrengtos dabar jau daugiausia sugriuvusios personalo slėptuvės.

Bet yra ir išlikusių.

Saugomų šarvuotų durų.

Šiuo metu bazėje yra veisiamos sraigės.

Bazės vaizdas iš oro.

2005 01 08 Grippen